Image

Бюлетин

Видео
Блог
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

ЕТ „КОКОНА - ТАНЯ КАЛАКУНОВА“ е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МС